Lịch công tác
Tuần làm việc thứ 26 từ ngày 24-06-2019 đến ngày 28-06-2019
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:00 Làm việc tại Văn phòng. BHXH tỉnh
Hôm nay, 26-06-2019